TÜKETİCİ

Hedef kitlemizi “Beyaz Yakalılar” diye adlandırılan, yüksek gelir seviyesine sahip çalışan kişiler oluşturmaktadır.

Bu kesim, büyük ofis binalarında genellikle Türkiye’nin en büyük firmalarının yönetim kadrolarının bulunduğu gökdelenlerde sabah 07:00, akşam 19:00 saatleri arasında yaşamlarının büyük bir bölümünü geçiren insanlardır.

Seslendiğimiz insan profili, gelir seviyeleri, öğrenim düzeyleri yüksek, sosyal ve katılımcı kişilerden oluşmaktadır. GFK Türkiye şirketinin yapmış olduğu Plaza Araştırmasında çıkan sonuçlar;

  • %51 : Evli
  • %47 : Bekar
  • %83 : Lise ve üzeri
  • %60 : Erkek
  • %40 : Kadın
  • %72 : C+ ve Üstü